ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่โรงพยาบาลสนาม

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่โรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน หรือ CI แห่งที่ 2 ทำการส่งคืนสถานที่ดังกล่าวให้กับวัดหนองปลิงเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจต่อไป ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร