ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร