ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อบต.ลานดอกไม้ และจิตอาสาตำบลลานดอกไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565