ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงบาลสนาม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงบาลสนาม ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร