รับมอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 5,000 ชิ้น โดยนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้มอบ ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร