มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้กับผู้ประสบวาตภัย จำนวน  6 ราย

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เนื่องด้วยเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2565  เวลาประมาณ  18.30  น.  ได้เกิดฝนตกและมีลมพายุรุนแรงในพื้นที่  ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย  โดย  ท่านนายกสม  กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้   ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้กับผู้ประสบวาตภัย จำนวน  6 ราย ดังนี้

  1. นางละมาย อุทเบ็ญ บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1
  2. นายจำลอง ศรีสวัสดิ์  บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1
  3. นายประนอม แท้เที่ยง บ้านเลขที่ 46    หมู่ที่ 1
  4. นายแดง เหมือนอินทร์ บ้านเลขที่  48 หมู่ที่ 10
  5. นางแต๋ว เกิดศรีพันธุ์  บ้านเลขที่ 56   หมู่ที่ 10
  6. นางสาวทิม สุยะมั่ง บ้านเลขที่  108 หมู่ที่ 10