มอบเกียรติบัตร แก่ นางงิ้ว ไกรนิตย์ ผู้มีอาวุ 100 ปีขึ้นไป

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตร แก่ นางงิ้ว ไกรนิตย์ ผู้มีอาวุ 100 ปีขึ้นไป พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร