พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ จัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด (A4) เพื่อเชิญไปประดิษฐาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร