พิธีรดน้ำขอพรนายกและคณะผู้บริหาร

วันที่ 17 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดพิธีรดน้ำขอพรนายกและคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอขมา สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร