พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานสถานการณ์สาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี จากนั้นองคมนตรี และคณะ ได้เดินทางมอบสิ่งของพระราชทาน ณ บ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 หลัง ดังนี้
1. นางสาวนรุ่ง พลภักดิ์ อยู่บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 2 ต.ลานดอกไม้
2. นางพล มาลัย อยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 8 ต.ลานดอกไม้
3. นายย้วย มาลัย อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 8 ต.ลานดอกไม้ ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นับเป็นมหากรุณาธิคุณแก่ ราษฎรชาวจังหวัดกำแพงเพชร อย่างหาที่สุด