พิธีมอบวุฒิบัตรปรัชญาชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรปรัชญาชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร