พิธีทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ลานดอกไม้ และนักเรียนผู้สูงอายุ จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร