พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร