ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งนายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมเพื่อติดตามงานตามแผนดำเนินงานของ อบต.ลานดอกไม้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร