ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร