ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ครั้งแรก

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร