ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร