ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ