ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงดารถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน (สายริมน้ำ) ตำบลลานดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส. (e-bidding)