ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านแหลมยาง (สายบ้านแหลมยาง-ตำบลหนองปลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านแหลมยาง (สายบ้านแหลมยาง-ตำบลหนองปลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)