ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน (สายข้างวัดลานหิน หมู่ที่ 5 – เข้าไก่เขี่ย หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน (สายข้างวัดลานหิน หมู่ที่ 5 – เข้าไก่เขี่ย หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)