ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน (สายริมน้ำ) ตำบลานดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน (สายริมน้ำ) ตำบลานดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)