ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. (สายริมน้ำ) หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. (สายริมน้ำ) หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง