ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กพ.ถ. 65-034 สานทางเข้าทุ่งพรึ้ม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กพ.ถ. 65-034 สานทางเข้าทุ่งพรึ้ม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง