ปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้ปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2  โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมเรียนในรุ่นนี้ จำนวนทั้งสิ้น 89 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร