ปฏิบัติหน้าที่สถานที่กักกัน LQ ตำบลลานดอกไม้

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 – วันที่ 27 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ตำบลลานดอกไม้ อปพร.ตำบลลานดอกไม้ และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ ปฏิบัติหน้าที่สถานที่กักกัน LQ ตำบลลานดอกไม้ เพื่อดูแลและเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ที่กักกันในสถานที่กักกัน LQ ณ วัดลานหินวนาราม หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ท่านใดที่จะสนับสนุนของอุปโภค-บริโภค สามารถสนับสนุนได้ที่ สถานที่กักกัน LQ หรือติดต่อ 055-852073,062-3549456 นางสาวอังคณา งามชื่น นักประชาสัมพันธ์ ขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน🙏🏻 #คนลานดอกไม้ไม่ทิ้งกัน