ถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง

รายละเอียด วันที่ 29 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเพื่อจัดมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จำนวน 250 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส.ส ไผ่ ลิกค์
สจ. ไพรัช ตัณนิติศุภวงษ์
หจก.ท่าทรายถาวร 1996
หจก.ท่าทราย ท.อรุณ
หจก.ท่าทรายพิสะมอน
ลานมันเจ๊สาลี่
นายกสม กลัดอยู่
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งเป็นอย่างยิ่ง