ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 21 เมษายน  2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน