ติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการติดตั้งลำโพงเสียงตามสายใหม่ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านลานดอกไม้ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน