ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ งานป้องกันฯ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน ณ วัดหนองหัวเวียน หมู่ที่7 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร