ดำเนินการมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ ได้ดำเนินการมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร