ดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดตั้งและซ่อมแซมป้ายนวัตกรรมที่วางขยะ (ถนนปลอดถัง)

วันที่ 3 กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดตั้งและซ่อมแซมป้ายนวัตกรรมที่วางขยะ (ถนนปลอดถัง) เพื่อป้องกันสุนัขขุ้ยเขี่ยขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้