ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายกองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน