ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน