ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน