ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 22 กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน