ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 1 ตุลาคม  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้ และหมู่ที่ 5 บ้านลานหินเพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน