ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะสี่แยกหน้า อบต.ลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร