ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย  บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านวังไร่ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน