ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย  บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้มเพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน