ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริการส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
– ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 21.00 น.โดยประมาณ เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ เป็นเหตุให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย
– อบต.ตำบลลานดอกไม้ โดยนายสม กลัดอยู่ นายกอบต.ตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยปลัดอบต. และเจ้าหน้าที่ฯดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ที่ประสบเหตุดังกล่าวได้แก่
1.หมู่ที่ 1 บ้านลานดอกไม้ จำนวน 4 หลังคาเรือน
2.หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง จำนวน 1 หลังคาเรือน
3.หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน จำนวน 3 หลังคาเรือน
4.หมู่ที่ 6 บ้านแหลมยาง จำนวน 22 หลังคาเรือน
รวม 4 หมู่บ้าน จำนวน 30 หลังคาเรือน