ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 19 มิถุนายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ และหมู่ที่ 10 บ้านกัลปพฤกษ์  เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน