ซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย

วันที่  2 กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการตรวจเช็คลำโพงเสียงตามสาย บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน