ซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้ และ หมู่ 3 บ้านท่าไม้แดง เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน