ซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านลานดอกไม้ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน