ซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย

วันที่ 30 กรกฎาคม  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน