จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน กิจกรรมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567)

วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สายตรวจตำบลลานดอกไม้ รพ.สต.ท่าไม้แดง อสม.ตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน กิจกรรมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567) ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ณ บริเวรหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร