จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึงพิง

วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึงพิง เพื่อประชุมพิจารณาแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร