ข้อมูลการติดต่อ

เลขที่ 191 หมู่ 3, ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, 62000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  055-852073

E-mail  : landokmai191@gmail.com

Website : www.landokmai.go.th

Facebook : อบต.ลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้