กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและทำหมูส้ม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการทำหมูส้ม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร